DISCLAIMER

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Fitstreet. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Fitstreet. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Fitstreet met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Fitstreet behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel Fitstreet alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Fitstreet niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Fitstreet, welke geen eigendom zijn van Fitstreet, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Fitstreet. Hoewel Fitstreet uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Fitstreet worden onderhouden wordt afgewezen.

Aan de tips op Fitstreet kunnen geen rechten worden ontleend. Raadpleeg bij lichamelijke klachten altijd een huisarts. De tips op Fitstreet zijn niet bedoeld om lichamelijke klachten mee te verhelpen, en dienen slechts ter ondersteuning te worden toegepast onder toezicht van een (medisch) deskundige. Fitstreet sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website, door Fitstreet ontwikkelde content of producten.

© 2013, Fitstreet.

Fitstreet is een geregistreerd handelsmerk. Alle logo’s, trademarks, teksten en afbeeldingen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

Disclaimer voor het gebruik van Piwik

Deze website maakt gebruik van Piwik, een programma voor websiteanalyse. Piwik gebruikt cookies die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. De verzamelde informatie (met inbegrip van uw IP-adres) wordt niet aan een vreemde server verstuurd. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt om het gebruik van de website statistisch te analyseren en dient niet voor marketingdoeleinden; wij kunnen op basis van deze gegevens geen individuele personen onderscheiden. Wij versturen deze informatie niet door aan derden, tenzij dit wettelijk is voorgeschreven, bijv. aan het Openbaar Ministerie. U kunt het opslaan van cookies verhindern door de instellingen van uw browser aan te passen. 

Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met de verwerking van de over u geregistreerde gegevens door Piwik op de hiervoor beschreven wijze en voor het hiervoor genoemde doel. Met het oog op de discussie over het gebruik van analysetools met volledige IP-adressen wijzen wij u erop dat deze website Piwik met de uitbreiding “_anonymizeIp()” gebruikt en IP-adressen zodoende alleen ingekort worden verwerkt om de traceerbaarheid van personen uit te sluiten.